Potencjał kompresora olejowego

Możności kompresora olejowego można nakreślić na zasadzie jego danych specjalistycznych. Czołowym przymiotem bywa ciśnienie czynności. Tradycyjne kompresory przekazują ciśnienie o sumie do parunastu barów, co przedstawia wartość przyzwalającą na podłączenie przewyższającej większości maszyn specjalistycznych. Prototypy do pożytków specjalistycznych ilustrują się możliwością tworzenia wysokiego ciśnienia w miarze parunastu barów. Kluczowym parametrem dla użytkowania kompresora olejowego jest efektywność kalkulowana miarą powietrza, jakie faktycznie może nadać urządzenie w czasie wyłącznie jednej minuty przy umyślnym ciśnieniu. W owym ewenemencie wszystko bywa zależne od zapotrzebowania urządzenia, jakie będziemy żądali załadować.

Dla odpowidniej pracy godzi się wyekwipować się w rodzaj o wydajności najmniej nastu litrów na minutę. W sytuacji słabszych kompresorów będziemy przymuszeni faktycznie nakierowywać zaciekawienie na potrzeby nabywanych narzędzi, żeby w okresie czynności nie przyczyniało się do obniżek ciśnienia. Na wydajność kompresora działanie posiada praca napędu.

Im lepsza, tym oczywiście więcej będziemy mogli chcieć od narzędzia. Jakość działalności ekwipunku posiada także rolę przy wyborze optymalnej kubaturze pojemnika, która wyliczana bywa w litrach.